Zinsco Breaker installasjon

July 30

Zinsco Breaker installasjon

Zinsco breakers, en gang mye funnet i elektriske paneler, er del av en avbrutt produktlinje nå eid av GTE-Sylvania. Overhalt og ettermarkedet Zinsco breakers kan fortsatt bli funnet i markedet erstatte feil hjem kretsbrytere.

Identifikasjon

Et hjem elektriske panelet inneholder flere effektbrytere å kontrollere elektrisk inngang til huset ledninger. En Zinsco breaker's black-plast container huser en manuell bryter for krets tilbakestilles og en ledning stikker ut utover fra forsamlingen.

Installasjon

Kontroller at elektrisk panelets viktigste levere er slått av. Fest Zinsco breaker's wire varm ledningen skruen der bryteren settes på panelet. Bruk en flathead skrutrekker for å sikre festeskruen ned på vedlagte ledningen. Smett breaker på sin egen plass.

Betraktninger

Slå bryteren "på" etter installasjon. Slå på elektrisk hovedpanelet breaker og teste nye strømbryteren. Rehabilitert Zinsco breaker skal fungere riktig, hvis kretsen ikke er overbelastet eller feil kablet. Breaker turen automatisk hvis det oppdages feil i kretsene.