Watt Stopper WS-120 instruksjoner

February 20

Automatisere en lyset slik at det kun går på når en person er i nærheten sparer strøm som ellers ville være bortkastet. En Watt Stopper WS-120 bryter reagerer på varme fra en nærliggende person, gir strøm til illumine vedlagte lyset. Etter et bestemt tidsrom etter varmekilden oppdages ikke lenger, slår Watt stopperen av lyset. Instruksjoner som er nødvendige for å sette opp Watt Stopper WS-120 så det vil fungere korrekt er grei og lignende til andre passiv varmen sensoren brytere i "WS"-linjen. Du trenger en husholdning verktøyet.

Instruksjoner

•La velgeren slår på forsiden av WS-120 Watt Stopper helt til høyre ("On"-posisjon) for å holde lyset.

•Trekk av topp bildesensoren plate fra bryteren WS-120. Stikk en Phillips gullsmed skrutrekker inn skruen nå åpenbart har en skrue på hver side.

•Drei skruen en fjerdedel skru mot urviseren for å redusere mengden tid som lyset vil være på standard er 30 minutter, så en kvart vridning mot klokken vil redusere tiden av ca åtte minutter.

•Drei skruen en annen mot klokken kvart omdreining ytterligere redusere tiden, hvis du vil gjøre dette.

•Lokk som kan klikkes sensor platen tilbake på WS-120 bytte. Skyv Valgbryter Center ("Auto" posisjon).