Virkningene av plante mat

January 24

Virkningene av plante mat

Selv om vilkårene plante mat og gjødsel er ofte brukes synonymt, kalles bare nonorganic () kunstgjødsel plante mat. Navnet er en misnomer, siden planter gjøre sin egen mat gjennom fotosyntesen, men gjødsel påvirker planter og økosystemet.

Næringsstoffer

Gjødsel vanligvis gir tre viktige næringsstoffer i ulike proporsjoner: nitrogen, fosfor og kalium, kjent som N-P-K. De kan også inneholde andre næringsstoffer som kalsium, svovel og magnesium.

Hva de gjøre

Nitrogen gjør plantene til å produsere nye vev. Fosfor gir rot vekst og blomstrende. Kalium hjelper planter gjennom påkjenninger som tørke.

Effekter på planter

Høye nivåer av nitrogen fremme grønne bladrike vekst, men for mye kan forhindre fruiting eller blomstrende. Gjødsel høy i kalium brukes til å fremme blomstring og fruiting i planter.

Jord ubalanser

Gjødsel påvirker jord alkalitet. Nitrat og aluminet sulfate gjør jorda mer Basisk, mens sulfat av ammoniakk vil gjøre det surere. Når jord pH blir for høy eller lav, vil noen viktige næringsstoffer ikke være tilgjengelig for planter.

Miljømessige påvirkning

Det har vært økende bekymring for at nitrogen gjødsel bidra til miljøproblemer ved utlekking til grunnvann. Kunstgjødsel vises som forårsaker "døde soner" - oksygen områder i verdenshavene som er uholdbar liv.