Vann holder Tank press problemer

November 26

En vanntank opplever høy internt press er et potensielt alvorlig problem. Hvis du føler at dette kan være tilfelle, sjekke vann trykkmåleren på oppvarming enhet. I de fleste tilfeller bør hvor ikke overstige 80 pund pr. kvadrat tomme (psi).

Identifikasjon

Vann holder tank i denne sammenheng er primært varmtvannsberederen utsatt for økt press internt. Det kan være flere grunner til dette. Det kan være en feil eller ikke-tilstede enhet eller et problem med gjeldende vannkilde.

Problemtyper

Problemet kan stamme fra din eller en annen kilde, som forårsaker press for å øke. Det finnes også en rekke sikkerhetsmekanismer eller enheter som ikke fungerer riktig. Disse inkluderer temperatur press release ventil, ventiler tilbakestrømning eller vann trykkmåleren du leser. Trykkmåleren kan erstattes for å oppnå en mer nøyaktig lesing. De vanligvis koster ca $10 (som 2011).

Advarsel

En økning i trykket av varmtvannsberederen kan være en farlig situasjon. Faktisk kan denne økningen i press føre din ovn for å briste. Hvis du føler et problem av denne art, kontakt energi leverandøren eller tjenesten profesjonell så snart som mulig å ha enheten undersøkt.