Typer elektriske brannslukkingsapparater

February 6

Typer elektriske brannslukkingsapparater

Brann er elektriske krever en spesiell type brannslukningsapparat å sette dem ut. Disse er designet for å være ikke-ledende og grupperes under klasse C betegnelsen.

Tørr kjemisk eller multi-purpose brannslukkingsapparater

Disse brannslukkere dekker brannen med en flamme motstandsdyktig pulver. Pulveret blokkerer oksygentilførsel og de kjemiske reaksjonene som drivstoff brannen. Dette kan brukes på både brannfarlige væsker og elektrisk indusert branner. De ligger i områder nær mekanisk rom, korridorer, kontorer og områder hvor kjemikalier er lagret.

Kjemisk brannslukkingsapparater

Kjemisk brannslukkere er fylt med en gass som stopper reaksjonen av kjemikalier som finnes i en drivstoff brenne. De kan brukes til en avstand av fire til seks føtter. De er trygge å bruke rundt elektrisk utstyr fordi det er nei rengjøring kreves etterpå. Denne typen brannslukkere benyttes i industrien og av militæret. Personer som bruker en kjemisk brannslukningsapparat må trenes til å bruke den riktig på grunn av farene involvert.

Carbon Dixoide brannslukkingsapparater

Karbondioksid brannslukkere har et utvalg av tre til åtte fot og er best for elektrisk og flytende. Gassen i brannslukkingsapparatet er komprimert karbondioksid. Når sprayet, gassen utvides og forårsaker luft i miljøet å kjøle seg ned. Disse brannslukkere har en "horn" på enden av slangen og har ikke en trykkmåler.