Trykk lettelse ventil sikkerhet

August 16

Funksjonen i en trykkreduksjonsventil er å skape et trygt varme miljø ved å hindre systemet overpressurization. Overpressurization kan føre til katastrofale feil på leddene i rørene, eller selv en eksplosjon. Det er viktig å ta hensyn til flere faktorer å sikre sikkerheten til utstyr og personell.

Beliggenhet

Plasseringen av trykkreduksjonsventil er avgjørende for sikkerhet. Disse ventilene utløses av høyere enn ønsket press vanligvis på grunn av høyere enn normal temperatur. Når avlastningsventilen dumper av væske til å hindre overpressurization, det blinker steam og forårsake en fare i umiddelbar nærhet.

Vurdering

Sikkerhetsventiler er vurdert på ulike trykk; har riktig vurdert ventilen eller du kan opprette flere farer. Hvis det er vurdert for høy, det vil ikke utløse og systemet har potensial for katastrofal feil; Hvis det er for lav, vil det stadig være dumping innholdet.

Vedlikehold

Utføre regelmessig vedlikehold på din sikkerhetsventiler sikrer at det ikke mislykkes når det er nødvendig. Hvis det er noen blokkeringer, eller det kan ikke fungere riktig når det trengs, kan systemet eksplodere.