Trenger hybride planter pollinering?

May 20

Trenger hybride planter pollinering?

De fleste frø kjøpt på en hage senter er hybrid frø. Hybride planter produseres av bevisst krysset to overordnede planter for å produsere avkom med kjente egenskaper.

Pollinering grunnleggende

Under pollinering, pollen korn som inneholder sædceller overføre til kvinnelige blomst deler og gjødsling oppstår. Horticulturalists se selv- og deling, avhengig av om anlegget krever pollen fra en annen plante for å reprodusere. Noen arter, som apple trær og squash planter, krever deling for å produsere frukt eller frø.

Hybride planter

Begrepet "hybrid" refererer bare til måten som horticulturalist bred anlegget. Pollinering behovene til en plante forandrer ikke basert på om den vokser fra hybrid eller åpen pollinated frø. For eksempel kan tomatplanter self-pollinate om de er hybrid eller åpen pollinated. Meloner krever deling om vokst fra hybrid frø eller ikke.

Advarsel

Hybrid eller åpen pollinated frø produserer forskjellige resultater når gartnere lagre egne frø. Hybride planter vil sjelden produserer frø som viser trekk av overordnede anlegget, mens åpne pollinated frø produsere mer forutsigbare avkom.