Tilbakestille CO detektorer

August 11

Tilbakestille CO detektorer

En karbonmonoksid (CO) detektor sanser karbonmonoksid i luften. Alarmen vil lyde hvis karbonmonoksid. Avhengig av merke og modell av detektor hjemme, kan enheten har en tilbakestillingsknapp eller automatisk tilbakestilling. Enheten skal tilbakestilles etter at alarmen går av når batteriene er endret, eller når du har testet alarmen slik det fungerer. En karbonmonoksid-detektor som tilbakestiller automatisk vil gjøre dette innen 10 minutter i disse situasjonene. I en detektor som må tilbakestilles manuelt, må du trykke på tilbakestillingsknappen før sensoren begynner arbeider.

Instruksjoner

•Locate tilbakestillingsknappen. Tilbakestill finnes på frontpanelet på enheten. Plasseringen av knappen på frontpanelet varierer basert på merket og modellen av karbonmonoksid-detektor.

•Hold nede tilbakestillingsknappen fem til 10 sekunder.

•Release tilbakestillingsknappen. Enheten vil enten lydsignal, lyser en lys opp enheten er nå arbeider eller begge deler.