Texas State forskrift om søppeltømming

June 11

Hver stat har lover som regulerer hvordan søppel kan være innstilt av, spesielt farlig avfall elementer. Staten Texas er intet unntak og har en rekke lover håndtere søppel elementene avhender for å beskytte mennesker og miljø fra potensielle farer.

Farlig avfall

Texas har en rekke lover håndtere avhender både industrielle og husholdning farlig avfall. Farlig avfall er lovpålagt å gå til offisielt godkjent og godkjent solid avfall fasiliteter som har blitt gitt tillatelse av staten og er godkjent for å håndtere, lagre og kaste den bestemte typen spesialavfall skikkelig. Ifølge garantiens 361.002 av Texas State Legislature Health and Safety Code, kan farlig avfall bare behandles av offisielt anerkjent og er tillatt fasiliteter for å beskytte folkehelsen.

Dekk

Texas State Legislature lov 361.112 fastslår at ingen person kan lagre 500 eller brukt eller skrap bilen dekk på enten offentlig eller privat land uten å ha registrert plasseringen til Texas Natural Resources Conservation Commission. Dekk kan bare behandles på anlegg som tillates for dekk avhending. For å lagres, må dekk makulert eller kvart og kan ikke stå hele.

Forbrukerelektronikk

Produsenter av forbrukeren elektronikk er pålagt å være involvert i statlige programmer hjelpe til innfordring av gamle, ødelagte eller søppel elektronikk. Hvis produsenter ikke er registrert med staten og ikke overholder staten elektronisk resirkuleringsprogrammer, kan de ikke få lov til å selge produkter i staten Texas. Forbrukerelektronikk, inkludert batterier, bør være resirkulert av kvalifisert og tillatt fasiliteter mulig. Forbrukerne er ansvarlig for all personlig informasjon og dokumenter som er lagret på datamaskiner eller andre elektroniske enheter som er resirkulert.

Utenlandske farlig avfall

Ingen enkeltpersoner eller firma er tillatt å bringe farlig avfall som stammer fra et annet land i staten Texas for deponering, ifølge loven 361.0235. Imidlertid kan avfall bringes inn i landet for resirkulering og brukes etter råstoff eller som en del av et nytt produkt. Selskaper som eier avfallshåndtering anlegget og produsere utenlandske papirkurven kan avhende sin egen utenlandske søppel på sitt anlegg.