Slik tester en HVAC press bytte

February 22

Slik tester en HVAC press bytte

En HVAC press bytte er en beskyttende enhet som er installert i både oppvarming og kjølesystemer. Bryteren åpnes og systemet stoppe opererer under visse betingelser som kan skade systemet. Trykkbrytere er vanligvis utløst av forekomster som tette ventiler eller slanger, skitne filtre eller kondensatoren spoler. Hvis du feilsøker systemet, bør du også teste trykket bytte seg.

Instruksjoner

•Kontroller terminalene på trykket bytte. Hvis noen av dem er brent eller dårlig misfargede, bør du erstatte bryteren.

•Still voltmeter eller multimeter vise AC volt.

•Berørings en av sonder fra måleren til hver av terminalene på trykket bytte. Bakken andre sonden fra apparatet ved å trykke den til en nærliggende Bart metall-overflate på systemet.

•Kontroller at spenningen lese på måleren. Hvis du får en lesning på mindre enn 24 volt, bør så trykket bytte være åpen. Hvis alle slanger, ventiler og spoler er gratis tresko og ren, du kan ha en feil press bytte.