Slik Sync to både garasje fjernkontroller

April 5

Garasje døråpner fjernkontroller bruker to ulike teknologier når programmering. Noen fjernkontroller bruker en rullende teknologi mens andre bruker milliarder koden teknologi. Bare fordi fjernkontroller ser like betyr ikke at de er like. Modellen tallene på begge fjernkontroller må være den samme. Modellnummeret vil være på baksiden av fjernkontrollene. Når du har to fjernkontroller med samme modellnummer, kan du programmere dem å operere døråpner garasje.

Instruksjoner

•Plasser et stigen nær baksiden av garasje døråpner motor hodet. Ta to fjernkontrollene med, så finne den programmering på baksiden av motoren hodet. Knappen programmering vil være ved et lite LED lys og nær grensen-justeringen skruene.

•Trykk programmering-knappen og hold den til LED-lys lyser. Trykk den hvite baren på en av fjernkontrollen enhetene og hold baren åpen lysene blinker tre ganger. La gå til baren og trykker på fjernkontrollen igjen å operere åpneren.

•Plasser fingeren på programmering-knappen og hold den til Lysdiodene lyser opp igjen. Trykk den hvite baren på andre og hold den til åpneren lysene blinker tre ganger. La gå til baren på fjernkontrollen og trykk for igjen å operere åpneren.

•Kontroller sørge for at den første eksterne fortsatt opererer åpneren ved å trykke fjernkontrollen hvit bar igjen.