Slik Size en gass-inngang for en luft håndtering enhet

June 14

Du kan skalere en gass-inngang for en luft behandleren av første beregning variabler som omfatter gass rør avstand og kubikkfot per time. Du kan bruke disse variablene til størrelse rør som kobler til en vik på din luft handler. Vil ha du en gass rør-størrelser som gir størrelsen på gassrør du trenger for din luft handler.

Instruksjoner

Finne britiske varmeenheter (BTU) per time i ovnen, varmtvannsberederen og luft handler. Et eksempel på BTUs per time er 156,000.

•Determine oppvarming verdien produsert av gassen. Oppvarming verdien på gassen måles i Btu per kubikk fot. Et eksempel på oppvarming verdien er 1000 Btu per kubikk fot.

•Divide Btu per time ved Btu per kubikk fot. Formelen ser ut som 156,000/1000. Resultatet er 156 kubikkfot per time.

•Measure avstanden gassrør fra punktet det går inn i huset til plasseringen av luften handler.

•Kryss referere rør avstand og kubikkfot per time i en gass rør størrelser for å bestemme størrelsen på gassrør for luften handler.