Slik Prime min varmt vannkoker

August 12

Slik Prime min varmt vannkoker

Vannkokere brenner olje må være primet før bruk. Grunning er handlingen i å fylle drivstoff linjene med en jevn tilførsel av olje slik at brennerne fortsetter å skyte. Du må kanskje prime din kjele begynnelsen av varme sesongen Hvis linjene er tom, eller ved å ha en ny kjele installert. Dette er en prosess som du kan utføre i mindre enn en time.

Instruksjoner

•Vri på termostaten og deretter sikre kjelen er slått av.

•Løsne bleeder ventilen på olje pumpe med en tang, men fjerne ikke den helt. Dette vil tillate luftbobler og slam å flykte, slik at oljen flyter inn i systemet og fylle linjene. Finne oljepumpe etter olje feed linje fra din olje lagertank mot kjelen. Oljepumpe vil være den første motoren koblet til fôr linjen.

Slå på strømmen til kjelen.

•Trykk på røde reset-tast en gang på siden av din kjele. Dette vil tillate olje til fri-flyt gjennom linjene i systemet, og tillate luft og slam å flykte fra bleeder ventilen, fylle linjene med ren fyringsolje. Hold ventilen åpen til olje renner ut ren. Fange overflødig slam i en liten bøtte.

•Lukk bleeder ventil og feilfri av eventuelle gjenværende fyringsolje med en klut.

•Lyseffekt piloten til kjeler og test systemet å sørge for at alt fungerer riktig. Du kan utføre denne testen ved å skru termostaten på og av. Kjelen bør brann opp og slå av tilsvarende.