Slik justerer du filtypen Springs på garasjedører

March 28

Slik justerer du filtypen Springs på garasjedører

En garasjeport som bruker filtypen kilder for å løfte døren må justeringer mer regelmessig enn en torsjon vår dør. En kabel festes nederst på hver side av døren og løkker gjennom en talje på hver utvidelse våren. Den andre enden av kabelen er knyttet til en kabel klippet med en s-krok feste klippet til øvre sporet. Det er flere justering hull i øvre sporet du kan flytte s-kroken til og justere kildene.

Instruksjoner

•Løft garasje døren til helt åpen posisjon. Låse et par vise grep under bunnen valsen på hver side av døren. Justere skruestikken tak låse på sporet med vise grep håndtak peker mot døren åpning. Du kan eventuelt plassere c-klemmer på banen under bunnen valsene.

•Plasser et skritt stigen under en side av øvre sporet slik at du kan nå s-kroken og kabelen som kobler inn i sporet.

•Grab kabelen mellom våren og s-nålen og trekk fremover for å gi slakk på s-kroken. Løsne s-kroken fra spor og flytte s-kroken til neste justering hullet på banen. Langsomt slipp kabelen. Våren skal strekkes litt og over øvre spor.

•Gå stigen til andre side og posisjon våren akkurat som du gjorde for motsatt side. Fjerne vise tak fra døren spor, og test døren.

Tips og advarsler

  • Unngå untying kabelen fra kabel klippet justere kildene. Bruk alltid tilgjengelig justering hullene i øvre sporet samlingen.