Slik installerer en komprimering Ring for en kobber rør ventil

June 24

Slik installerer en komprimering Ring for en kobber rør ventil

Når du kobler ulike deler av kobber rør eller ventiler sammen, kan rørleggere enten loddetinn leddene sammen eller koble dem med komprimering fittings. Komprimering fittings bruk en ring kalt en komprimering ring som en barriere mellom de forskjellige delene av rør eller rør og ventiler. Som navnet antyder, komprimeres komprimering ringen ved å stramme en mutter kalt komprimering mutteren, blokkerer vann lekker.

Instruksjoner

•Rengjør overflaten av røret med en emery klut for å fjerne skitt eller korrosjon.

•La komprimering mutteren på røret, etterfulgt av komprimering ringen.

•La ventilen over ende av røret.

•La komprimering ringen mot slutten av ventilen, skyv mutteren komprimering ringen og slutten av ventilen. Tvinn mutteren på trådene av ventilen med hånden.

•Grab ventilen med en skiftenøkkel, og komprimering mutteren med en skiftenøkkel. Ansiktet av skiftenøkler i motsatt retning.

•Stram mutteren med skiftenøkkelen som er på den mens du holder ventilen fortsatt med andre skiftenøkkelen.