Slik installerer en Baderom Sink hvis Tailpiece ikke linje

November 5

Når du installerer nye bad vask, du vanligvis installere en ny tailpiece sammen med vasken og deretter koble den til andre rør, spesielt p-trap, som allerede er på plass under vasken. Mesteparten av tiden, linje tailpiece og p-trap opp, slik at du kan bare koble og stram de to rørene. Hvis rørene bare ikke linje opp rett, dra nytte av p-trap's evne til å dreie sidelengs.

Instruksjoner

•Løsne slip mutteren på den motsatte enden av p-trap, kobler p-trap til den vannrette drainpipe fører til veggen under vasken. Tvinn mutteren mot klokken til å løsne det nok hvor du kan flytte p-trap uten å fjerne den. Bruk din hånd hvis røret er PVC, eller bruke en pipe skiftenøkkel hvis rørene er messing.

•Roterbar p-trap mot bunnen av vasken tailpiece. Trykk p-trap slik at bunnen av tailpiece slips i p-trap.

•Stram slip mutteren å forsegle tilkoblingen mellom tailpiece og p-trap, hånden eller en pipe skiftenøkkel. Stram slip mutteren i den andre enden av p-trap, koble den til den vannrette dreneringsrør.

•Vri på de varme og kalde vann linjene under vasken, kronglete hvert mot klokken. Slå på vasken kranens varmt og kaldt vann, og kontrollere eventuelle lekkasjer når vannet passerer drenere rørene. Stram slip nøtter på hver ende av tailpiece, om nødvendig.