Slik formaterer du en adresse med C/O

November 20

Slik formaterer du en adresse med C/O

"C/O" står for "i vare av." Denne adresselinje kreves når sende et brev eller pakke til noen på et sted som ikke er deres hjem. For eksempel bruker du "C/O" Hvis du var sende et brev eller pakke til noen på hans kontor eller mens du bor på en annen bolig med andre. Du formaterer adressen slik at det er rettet til personen mente å åpne pakken, men du ville bruke "C/O" å ta det slik at det er tatt vare på av noen som kontorsjef eller hus.

Instruksjoner

•Skriv navnet på personen som skal åpne pakken på forsiden, center på konvolutten eller innpakning. Dette vil være den første og øverste linjen i adressen.

•Skriv "C/O" linjen under den første linjen. Dette bør lese "C/O" og deretter eieren, manager eller typisk mottaker av e-post på pakken mottakerens midlertidig eller arbeide sted.

•Skriv gateadressen som den tredje linjen. Dette er skrevet som nummeret, street og hvor leilighet eller suite (hvis noen).

•Skriv neste linje under gateadressen. Denne linjen må by, stat og postnummer.

•I toppen, til venstre, skriver inn avsenderadressen. Dette er formatert den samme som o minus den faktiske C/O linje.