Skum brannslukningsapparat informasjon

May 31

I motsetning til vanlig oppfatning fylt ikke en brannslukker alltid med vann. Beste stoffet for å sette ut brann avhenger av brann. For eksempel er visse branner lettere å slukke ved å bruke et brannslukningsapparat skum.

Betydning

Fire klasser av brann er A, B, C og D. Et skum brannslukningsapparat fungerer på klasser A, B og C, som inkluderer branner involverer varer som papir, tre, ledninger, fett og olje. Klasse D branner involverer brennbare metaller som magnesium og kalium, og krever en klasse D-spesifikke brannslukningsapparat.

Funksjonen

Skum i et skum brannslukningsapparat kalles "tørr kjemisk skum." Skum fratar ilden av oksygen, og brann kan ikke brenne eller spre seg uten oksygen. Brannslukkingsapparater for hjemmebruk inneholder ofte skum, men sjekk brannslukningsapparat etiketten for å se hvilke typer brann det slukker og hva stoffet det inneholder.

Advarsel

Bærbar brannslukkingsapparater for hjemmebruk ikke for store brannslukking. Hjem modellene er godt egnet for slukke en liten brann eller kontrollere en brann lenge nok til å unnslippe. Sikker escape er hovedmålet hvis brann sprer eller røyk fyller rommet.