Sentry Safe Master åpning instruksjoner

March 29

Sentry Safe Master åpning instruksjoner

Alle elektriske Sentry safe kommer med tre eller fire nummer kombinasjon lås, som er skrevet på forsiden av brukerhåndboken. Bruk denne kombinasjonen å åpne låsen og hente elementene inni. Dette kan være veldig nyttig spesielt hvis batteriene til elektrisk låsen dør. Du trenger ikke batterier til å drive kombinasjonen lås. Ifølge vakten, tre - eller firesifrede kombinasjonen kan ikke endres, så det er viktig å aldri glemme kombinasjonen eller miste brukerhåndboken.

Instruksjoner

•Vri trygt håndtere helt slik det står i vannrett stilling. Kontroller at den eksterne pekeren er satt til null.

•Sett det trygge nøkkel til låsen. Du kan fjerne nøkkelen når stempelet kommer ut. Den dukker skal skje automatisk.

•Vri på hjulet til venstre, gjør at det trygge pekeren passerer null tre ganger. På den fjerde rotasjonen, stopp på det første nummeret av din.

•Start ringe til høyre. Stoppe ekstern på det andre tallet kombinasjonen.

•Start ringe til venstre. Slutte å slå så snart pekeren treff tredje Antall kombinasjonen. Hvis det finnes en fjerde tallet, vri bryteren til høyre og stoppe ved det fjerde tallet i kombinasjonen. Det trygge kontroll lås låse opp hvis kombinasjonen er skrevet riktig.

Tips og advarsler

  • For å lukke og låse safe, lukke det trygge døren og slå kombinasjonen Lås en full rotasjon i klokkens retning. Kontroller den dørhåndtak er i horisontal stilling.