Rollen av bakterier i jord

October 15

Rollen av bakterier i jord

Bakterier lever overalt på jorden, inkludert vann, luft og jord, ifølge University of Michigan. Bakterier spille en viktig rolle i jorden ved å gjøre næringsstoffer tilgjengelig for voksende planter.

Historie

Bakterier bodde på jorden lenge før dyr og planter, av oksygen og til slutt gjør planeten gjestfrie for livsformer, ifølge University of Idaho. I dag, fortsetter de å trives, med 100 milliarder bakterier i hver teskje av jord.

Resirkulering

Nedbryting er naturens måte å resirkulere gamle, død materie i til nyttige næringsstoffer. Bakterier i jord spille en sentral rolle i denne prosessen. Bakterier bryte organisk materiale ned og slipp næringsstoffer tilbake til jorda der de kan brukes av planter.

Plant helse

Planter trenger nitrogen å leve og vokse, men de er ikke kunne ta det fra luften, trenger å få det fra jord i stedet. Bakterier i jord ta i nitrogen og slippe den som nitrat og nitritt, former av nitrogen som planter kan bruke.