Potting jord for kjøttetende planter

March 31

Potting jord for kjøttetende planter

Kjøttetende planter skal plantes i samme vilkår som deres vill habitat. Planter i naturen vokser ikke sunn jord forhold. Jordsmonnet er dårlig i næringsstoffer og våt. En kjøttetende plante som et innendørs eller beholderen anlegget vil kreve en riktig voksende medium.

Potting jord

Potting jord du bruker til å plante typisk houseplants kan ikke brukes for plante kjøttetende planter eller anlegget kunne dø. Kjøttetende planter vokse i myr eller myrer med dårlig grunnforhold, mangler næringsstoffer og nitrogen.

Middels bruk

Bruk like deler av ling fiber sphagnum, perlitt, torv moss og svømmebasseng for nr. 20 silica sand som et medium. Dette mediet vil beholde fuktighet og holde vann godt, som etterligner tilholdssted for kjøttetende planter.

Holde jord våt

Bruk destillert vann eller regnvann for å holde det middels våte for kjøttetende planter. Vann fra springen inneholder kjemikalier som kan skade de insekt plantene, så unngå å bruke den. Regnvann vil fungere best.