Planter vokser Under røde lys?

September 6

Lys kan deles inn i mange farger av lightwaves. Planter dyrket i sollys får hele spekteret av disse lightwaves, men når dyrket under kunstig lys de er begrenset til å bruke typen lys som pære kan produsere.

Anlegget krav

Planter trenger ulike typer lys for ulike funksjoner. For riktig veksten av den totale anlegget og løvverk er blått lys nødvendig. Rødt er nødvendig for utvikling av blomster og frukt, men alene det gir ikke planter hva de trenger å utvikle godt.

Resultater

Hvis planter dyrkes under rødt lys alene, mottar de ikke nok av lys de trenger for å photosynthesize mat. Slike anlegg til slutt ende opp med store, tynn blader som er lys i fargen. Anleggene stammer pleier også å være lang og svak, med blader plassert langt fra hverandre.

Løsning

Selv om mange planter krever rødt lys, er det viktig å gi blått lys for disse plantene. Blått lys fremmer sunn, kompakt vekst i planter, god farge og sterk, kraftig blader. Kommersielle vokse lysene gir begge typer lightwaves.