New Mexico svømmebasseng forskrifter

April 7

New Mexico svømmebasseng forskrifter

Svømmebasseng i New Mexico opererer under regler og bestemmelser fastsatt av Miljøvernavdeling New Mexico. Disse reglene og reguleringene er utformet for å beskytte folkehelsen og sikre en trygg offentlig bading miljø.

Bruk tillatelse

Alle offentlige svømmebassenger i New Mexico må skaffe en drift tillatelse. Operasjonelle tillatelser er utstedt av New Mexico miljøet og er gyldig i 12 måneder. Utstedelse av en drift tillatelse er gjort etter svømmebassenget har blitt inspisert og eier har betalt alle avgifter.

Operatør krav

Offentlige svømmebassenget operatører i New Mexico må få sertifisering gjør. Sertifisert offentlige svømmebassenget operatører er opplært og sertifisert gjennom et kurs som er godkjent av New Mexico Miljøvernavdeling. Sertifisert bassenget operatører er ansvarlig for tilsyn av sanitær, drift, vedlikehold av bassenget og sikkerheten som svømme i den.

Suspensjon av tillatelse

New Mexico Miljøvernavdeling vil stoppe en drift tillatelse når som helst det er brudd som kan påvirke offentlig helse eller sikkerhet. Svømmebasseng operatører er varslet skriftlig, utgjør brudd klart på varsel. Unnlatelse av å følge og bøte brudd vil resultere i permanent utestengning av drift tillatelsen.