Når er Sunflower frø for gammel til å plante?

October 24

Når er Sunflower frø for gammel til å plante?

Lagringsforholdene er den største faktoren for å holde en lagret solsikkefrø levedyktig. Under standard betingelser kan solsikker frø lagres i fire til seks år før de blir for gammel til å plante.

Ideell lagringsforhold

De tre viktigste forholdene som påvirker seed lagring er fuktighet, lys og temperatur. Frø foretrekker et mørkt sted med 25 til 35 prosent fuktighet og temperatur fra 40 til 45 grader Fahrenheit. Den beste måten å opprettholde fuktighet er å plassere solsikkefrø i en lufttett beholder.

Begrensende faktorer

Forholdene som skaper en varm, fuktig miljø vil be frø spiring eller føre til mugg. Hvis frøene ikke er lagret i beholdere som insekt - og gnager-bevis, kan pest befolkninger skade dem. Frøene kan også være belagt i kiselgur å avskrekke insekter.

Mot andre blomster

I forhold til andre blomster er solsikkefrø hardføre og kan lagres for lenger. Gjennomsnittlig vil frøene av blomst artene være levedyktig i bare to til tre år.