Mold Utbedring produkter

April 5

Mold spredt er en luftbåren forurenser som kan vokse i nesten alle områder av ditt hjem hvis venstre ukontrollert. Disse sporer foretrekker fuktige områder som undersiden av kjelleren tepper. Det finnes flere typer av mold spenner fra overflaten-typer, som mugg, helt til meget giftig muggsopp som krever profesjonell fjerning. Du kan fjerne mest grunnleggende typer mold på din egen med grunnleggende kjemikalier, men alvorlig råtnende og mold angrep vil kreve en ekspert for hjelp.

Shop vakuum

Fjerne store deler av moldy skitt med en butikk støvsuger. Dette vil forhindre spredning av mold til andre områder. Shop vac vil også hjelpe deg isolere bestemte områder for å begrense mengden muggsoppsporer som blir luftbårne som du skrubbe.

Bleike løsning

Bland 1/2 kopp blekemiddel med en quart vann og en capful av dish såpe. Spray blandingen på moldy området. Blekemiddel vil drepe mold sporene på kontakt. Denne løsningen, brukes sammen med en stiv pensel, fjernes de fleste overflaten mold innskudd.

Oljebasert Primer

Bruke mold-reduserende, oljebasert primere i høy-fuktighet områder som bad og kjellere. Bruk disse malinger når moldy veggen er renset med blekemiddel. Malinger vil hjelpe forsegle overflaten av veggen, og forhindre eventuelle re infestation av mold i fremtiden.

Avfukteren

Mold liker å vokse i fuktige miljøer. Bruk en avfukteren i noen fuktige områder av ditt hjem til å fjerne fuktigheten fra luften. Dette apparatet vil ta bort våt medium som mold trenger å vokse, som ikke bare beskytte eiendommen din mot å bli ødelagt, men også holde familien blir syk fra mugg-relaterte helseproblemer.

Sandpapir

Mold som har sivet inn tre flater, som stenderne i vegger, kan ikke være helt utryddet med blekemiddel. Hvis formen har gjennomsyret en veden overflaten, må du fjerne den med sandpapir.