Luft behandleren skap må tettes?

June 26

Når kjølig luft behandleren komponenter kommer i kontakt med varm luft og fuktig, oppstår kondens. Denne kondens kan forstyrre elektriske komponenter og opprette rust innsiden av kabinettet, forkorte levetiden. Tetting luftbehandlere fra luften utenfor er et must.

Forsegle elektriske forbindelser

Alle åpninger i kabinettet som inkluderer elektriske forbindelser må være helt forseglet med caulk å hindre kondens langs ledningene. Forsegle alle ubrukte elektrisk åpninger også.

Forsegle rundt kjølevæske rør

Denne plasseringen må tettes for å sikre at enheten fungerer effektivt, og det blir ingen is buildup i disse rør på grunn av kondens.

Forsegle CAB tilkoblinger

Alle muttere og bolter brukes til å omslutte luft behandleren kabinettet må tettes med caulk eller utvidet skum. Hver av disse hullene er en liten gjennomtrengning i luften handler, og kan føre til kondens.

Seal drain pipe åpninger

Sikre at alle brukes kondensat dreneringsrør tilkoblinger er helt forseglet og vanntett for å hindre noen kondensat lekker på andre deler av luften handler.