Livssyklusen til et sporofytt anlegg

April 29

Livssyklusen til alle planter inkluderer to generasjoner, den Gametofytt generasjonen og den sporofytt generasjonen. Hver spiller en rolle i anlegget vekst og reproduksjon.

Definisjon

Den sporofytt generasjonen planter oppstår etter seksuell reproduksjon. Hver celle i sporofytt inneholder to sett chromosomes, sammenlignet med ett sett for Gametofytt generasjon. I alle planter unntatt Moser tilbringer anlegget mesteparten av sin levetid i sporofytt generasjon.

Livssyklus

Etter seksuell reproduksjon produserer de fleste planter frø. Disse frø gir opphav til den sporofytt generasjonen, som forplikter vegetativ vekst. Når sporofytt anlegget blir klar til å reprodusere, produserer den Gametofytt generasjonen, som genererer sex cellene at seksuell reproduksjon begynne igjen, produsere sporofytt avkom.

Gametofytt

Sporofytt og Gametofytt generasjoner må begge oppstå under anlegget reproduksjon. Mer nylig utviklet seg planter, inkludert alle planter, Gametofytt generasjon restene avhengig av den sporofytt generasjonen. Primitive planter som Moser og bregner viser en gradvis endring mot en mer dominerende sporofytt.