Instruksjoner for en Kwikset kombinasjonen lås

October 26

Kwikset produserer en rekke populære husholdning låser, den mest moderne som er de SmartCode elektroniske låsene. Disse låser krever en kodet nummer kombinasjon som gjør en elektrisk strøm å frigjøre deadbolt. Kwikset SmartCode låser er enkel å bruke og installere og kjøre på fire AA-batterier. Du trenger ikke å bruke en nøkkel og du får låser gjennom eksterne enheter eller Internett.

Instruksjoner

•Unlock kombinasjonen lås manuelt ved å angi firesifret kode og trykker på låse-knappen. Hvis du vil låse, bare trykk på låseknappen og deadbolt lukkes. Døren låser automatisk etter at den er åpen i 30 sekunder.

•Programmer låsen ved å trykke på programknappen nederst til venstre på tastaturet. Angi en fire til åtte-sifret kode og trykk på låseknappen. For andre brukerkode, trykk programknappen to ganger, angi koden og trykk på låseknappen.

•Erstatt batterier årlig for å sikre at låsen fortsetter å operere. Fjern de to skruene med det hex fastnøkkel som fulgte med låsen. Fjern batterirommet fra toppen av låsen og bytte batterier. Når du skyver batteriene tilbake, LED blinker grønt for å vise at de er riktig installert.

•Enable bakgrunnsbelysningen ved å trykke låseknappen, deretter inn koden og trykk på låseknappen igjen å åpne døren. Hvis bakgrunnslyset ikke kommer på når du trykker lås, må du bytte batterier.