Induksjon oppvarming vs forbrenning oppvarming

March 5

Det finnes mange metoder for å produsere varme. Blant disse metodene er induksjon og forbrenning oppvarming. Som varmen er produsert av frigjøring av energi, avvike disse to metodene i måten de slipper energi som varme.

Induksjonsoppvarming

Induksjonsoppvarming brukes til å stivne, myke eller bånd combustive materialer eller metaller og brukes i fabrikker. Det er en rask, effektiv og kontrollerbar metode som sin varme er indusert i delen istedenfor å bruke åpen flamme. Induksjon oppvarming bruker sirkulerende elektrisk strøm for å holde spole ikke bare forurenset, men også blir varm.

Forbrenning oppvarming

Forbrenning varme frigjøres når en sammensatt gjennomgår en kjemisk reaksjon med oksygen. Den vanligste reaksjonen er etableringen av karbondioksid, vann og varme gjennom en hydrokarboner og oksygen molekylet kolliderer. Denne typen oppvarming kan måles med en bombe calorimeter.

Kontraster

Disse to metoder for å produsere varme variere betraktelig. Induksjon oppvarming opprettes ved bruk av elektrisk strøm og er en menneskeskapte metode, mens forbrenning oppvarming naturlig hvert sekund. Selv om forbrenning oppvarming kan tvinges bruker en partikkel collider, er forstyrrelser av mannen ikke nødvendig å bruke heten produsert.