Hvorfor planter trenger sollys for å vokse?

February 11

Hvorfor planter trenger sollys for å vokse?

Planter høste energien de trenger for å opprettholde liv og vekst gjennom prosessen med fotosyntese. Som alle andre former for liv trenger planter energi til å drive de kjemiske reaksjonene involvert i celle vedlikehold og.

Energi

Energi er verken opprettet eller ødelagt, bare konvertert fra en form til en annen. Å vokse trenger planter å syntetisere proteiner, lipider, nucleic syrer og andre molekyler; syntetisere disse molekylene tar energi. Plantene må få denne energien fra et sted, derfor sin avhengighet av sollys.

Entropi

Entropi kan betraktes som et mål på uorden i et system. Den andre Termodynamikkens holder at entropien i et lukket system kan aldri redusere, så bare prosesser som bringer om en økning i entropi - enten systemet eller omgivelsene - forekommer i naturen. Reaksjoner som DNA eller proteinsyntese innebære en nedgang i entropi, så disse reaksjonene må være drevet av andre prosesser som øker entropi. Planter er stand til å kjøre disse reaksjonene bruke energi fra sollys.

Effekter

Virkningen fotosyntesen er å konvertere energien fra elektromagnetisk stråling til energi lagret i kjemisk obligasjoner, hvor den kan hentes for senere bruk. Dyr, avhenger av hva du har planter for energien vi trenger, så vi også avhenge av indirekte sollys også.