Hvorfor har min Sump to strømkabler?

November 4

Sumps flytte vann fra rundt en home foundation utenfor å hindre kjelleren flom. Noen ganger flytte de kloakk fra en hjem fra områdene nedenfor nivået til kloakk avløp. Noen inkluderer to ledninger og plugger for operasjonen.

Sump grop

Sumps opererer i en grop kalt en sump grop. Vannet samler i pit og når et bestemt nivå, pumpen slås på og tømmer gropen. Pumpen aktiveres av et spesielt Bytt kalt en flottør. Noen flyte brytere har sin egen ledning og plugg.

Flottør

Bryteren flyte flyter"" på vannet i gropen. Når vannet stiger over en, blir bryteren pumpen på tom vann fra gropen. Når vannstanden synker igjen til et annet sett nivå, deaktiverer bryteren flyte pumpen.

To ledninger

Noen flyte brytere har egne ledningen og koble ikke direkte til pumpen. Bryteren kobles til stikkontakten og pumpen plugges i baksiden av bryteren. Denne bryteren slår elektrisitet på pumpen på og av gjennom denne ordningen.