Hvorfor er røykvarslere radioaktivt?

June 13

Hvorfor er røykvarslere radioaktivt?

Røykvarslere i USA er radioaktive av et element som er nødvendig for sin rette funksjon. Uten radioaktivt elementet er det ingen måte for den gjennomsnittlige røykvarsleren å arbeide.

Funksjoner

Ifølge Environmental Protection Agency inneholder 80 prosent av alle husholdninger røykvarslere i USA et radioaktivt element, americium-241, med en halveringstid på 432 år.

Funksjonen

Americium-241 banker et elektron fra molekyler i nitrogen og oksygen i luften. I vanlige tilfeller skaper dette et positivt ion som blir tiltrukket en negativt ladet metallplate i enheten.

Effekter

Når røyken absorberes innenfor røykvarsleren, absorberes de positivt ladede ionene før negativt ladet platen. Dette setter av enheten, varsling av en brann.

Betydning

Uten det radioaktive elementet i røykvarsleren må enheten bruke en elektronisk metoden for å oppdage røyk. Disse elektroniske versjoner av røykvarslere er langt dyrere enn standardmodellen husholdning.

Betraktninger

Til tross for radioaktivt egenskapene i røykvarslere utgivelser americium-241 kun alpha stråling. Alpha stråling kan bli blokkert av millimeter av plast casing, og gir god beskyttelse for mennesker.