Hvorfor er brannslukkingsapparater forskjellige farger?

October 26

Hvorfor er brannslukkingsapparater forskjellige farger?

Brannslukkingsapparater er delt opp i fire kategorier basert på brann de brukes på og innholdet innenfor. De er vanligvis rød unntatt klasse D brannslukkere, som er vanligvis gul. Hver type brannslukkingsapparater har imidlertid et farget symbol merke bruken.

Klasse A brannslukkingsapparater

Brannslukkere i kategorien klasse A har et grønt symbol foran beholderen med et bilde av en brennende søppelbøtte. Disse brannslukkere brukes på vanlige brennbart materiale, for eksempel tre eller papir, og inneholder vanligvis rent vann.

Klasse B brannslukkingsapparater

Klasse B brannslukningsapparater har en rød firkant symbolet som inneholder et bilde av en bensin kan med en brennende dam inne. Dette brukes for brennbare væsker som bensin eller olje. De har vanligvis karbondioksid eller skum inni.

Klasse C brannslukkingsapparater

Klasse C brukes til energi elektrisk utstyr som har fanget brann, som en sikringsboks eller en stikkontakt. Disse har en blå sirkel med et bilde av en elektrisk plugg og en brennende stikkontakt som sitt symbol. De inneholder vanligvis en tørr kjemisk å sette ut disse brannene.

Klasse D brannslukkingsapparater

Klasse D brannslukkere er vanligvis bare i laboratorier. De er for bruk på kjemikalier som har fanget brann, som magnesium eller Titan. Symbolet for denne klassen er en gul stjerne som inneholder ingen ekstra bilde.