Hvordan sette et belte på et vakuum

September 4

Noen ganger vil beltet på vakuum slites ut og bryte fra langvarig bruk og byttes. De fleste oppreist vacuums er utformet med beltet går fra en motorakselen til pensel valsen og er ganske lett å fikse. Du kan sette det nye beltet på vakuum deg i noen få minutter og spare tid og bekostning av tar enheten til butikken for å være fast.

Instruksjoner

• Trekk den elektriske ledningen av vakuum fra stikkontakten før du prøver å sette et belte på enheten.

•Start over vakuum slik du ser på den roterende børsten. Fjern ansiktet platen ved hjelp av et skrujern for å løsne skruene. Legg skruene til side.

•Løft opp valsen børste av sporene i vakuum base og fjerne streng eller ødelagt belte stykker fra pensel og base av vakuum.

•Plasser beltet rundt sentrum av roller pensel og lysbildet penselen tilbake i spor i bunnen av vakuum.

•Strekk beltet rundt motoren aksel i midten av vakuum basen.

•Bytt ansiktet plate til vakuum og sett skruene. Skru ut skruene med en skrutrekker.

•Vri vakuum tilbake over slik det står oppreist og plugg den elektriske ledningen inn i stikkontakten.

Tips og advarsler

  • Alltid koble vakuum fra strømforsyningen før du forsøker å erstatte beltet.