Hvordan rengjøre en bad vasken Stopper

July 2

Hvordan rengjøre en bad vasken Stopper

En propp i en bad vasken er en samling for skitt og bakterier. Alt som går i vasken vasken først passerer stopperen. Vanlig rensing av vasken vil ikke Rengjør undersiden av stopperen, der smuss og skitt samle. Stopperen må fjernes fra sink drain rent det. Jobben med å rense et bad vasken stopper er ferdig i en 30 til 45 minutter.

Instruksjoner

•Locate til mutteren for stopperen under vasken. Det er på baksiden av den rett dreneringsrør direkte under vasken avløp. Mutteren har en vertikale stangen i avløpet rør som sikrer stopperen.

•Løsne og fjern mutteren med et par av slip-joint tang. Trekk ut den vertikale stangen. Løft ut en plugg fra sink drain fra innsiden av.

•Fyll kjøkkenet synke en firedel av veien med varmt vann og legge til tre eller fire spruter dish såpe.

•Sett stopperen i den varme såpevann vann, og la den suge i 20 minutter.

•Scrub stopperen grundig med en gammel tannbørste. Kontroller at du skrubbe alle sprekker og innrykk av stopperen. Skyll stopperen med varmt vann.

•Still stopper i plasser i avløpet, og koble den vertikale stangen og mutteren.