Hvordan rengjør jeg en omvendt osmose vann Filter System Tank?

December 29

Hvordan rengjør jeg en omvendt osmose vann Filter System Tank?

Omvendt osmose vannsystemer fjerne overflødige mineraler fra vann ved å sende vannet gjennom et halvt gjennomtrengelig membran eller filter på et høyt press. Vann som har gått gjennom en omvendt osmose vann system er rundt 99 prosent ren, men over tid, renheten kan falle hvis systemet ikke er renset. En omvendt osmose vannsystem burde være renset en gang hvert halvår.

Instruksjoner

•Start nåleventilen med urviseren til den stopper for å slå av vannforsyningen.

•Åpne omvendt osmose (RO) kranen og helt tømme tanken. La systemet sitte i fem minutter å depressurize.

•Vri den første enheten med klokken, tømme vannet og kast filteret. Gjenta for de andre og tredje enheten.

•Rengjør filteret boller med noen dråper oppvaskmiddel flytende og varmt vann. Skyll godt. Sjekk på O-ringene og smør med et vannbasert smøremiddel om nødvendig. Ikke bruk smøremidler som petroleum-basert, som vaselin.

•Sett inn et nytt sediment filtrere i den første enheten og installere bolig.

•Sett inn en nye kullfilteret blokk i andre og tredje filteret boller. Installere bolig.

•Start nåleventilen til venstre for å gjenopprette vannforsyningen til enheten.

•Åpne RO kranen og vente på vann å begynne å komme ut. Lukk RO kranen og la tanken å fylle med vann, som kan ta fire til seks timer.