Hvordan opprettholde lineær kulelager

October 27

Lineær kulelager tillate lineær bevegelse av to eller flere deler og kan være avgjørende for maskiner og møbler skal fungere. For eksempel åpnes en romanse skuffen i en lineær bevegelse ved hjelp av lineær kulelager. Noen lineær kulelager, for eksempel magnetiske kulelager, krever lite eller ingen vedlikehold. Andre krever periodisk vedlikehold som et forebyggende mot feil. Vedlikeholdskostnadene er relativt lav og kan avhenge av hvor mye smøring.

Instruksjoner

•Fjern lineær lagrene fra elementet du opprettholder. Avhengig av elementet du vil fjerne lagrene fra kan dette være en enkel eller en omfattende prosedyre. Holde peiling bolig på plass under fjerning. Merk nøyaktig hvordan du fjernet lagrene slik at erstatte dem ikke vil være vanskelig.

•Determine om lineær kulelager trenger vedlikehold. Tegn peker på et behov for vedlikehold inkluderer slipende lyder som kommer fra lagrene og vibrasjoner lagrene forårsaker. For lineære lagrene som utfører under svært høye hastigheter, sjekk for varmen kommer ut av lagrene.

•Sett skrutrekkeren tips mot siden av forseglet lagrene og hammer forsiktig casing av med klubbe. Pass på at du ikke mister alle lagrene som de utgis fra kabinettet.

•Rengjør peiling casing med rag. Papirhåndklær eller en svamp fungerer også. Fjerne alle overflødig skitt og smuss som kan ha samlet under den bærende bruk. Lineær lagrene må en rent bolig å sikre jevn bevegelse uten støy eller vibrasjon.

•Lubricate kulelager med ditt valg av bærer smøremiddel. De to hovedtypene er syntetisk olje smøring og smøring smøremiddel. Hver kommer vanligvis i et rør eller en krukke. Smøring hjelper for å forhindre varmetap, rust og friksjon.

•Account for alle lagrene før reverteres foringsrøret omkring dem. Bolig vanligvis fester seg på plass uten å bruke noen verktøy, men dette avhenger av størrelsen på lagrene.

•Bytt vedlagte lagrene i elementet du fjernet dem fra. Sett lagrene tilbake riktig ved å skyve/flytte elementet som bevegelse avhenger av lagrene. Jevnlig se elementet for alle nødvendig vedlikehold.

Tips og advarsler

  • Rengjør lagrene grundig.
  • Holde lagrene i mens fjerne og rense dem.