Hvordan Miracle-Gro påvirker plante vekst?

February 13

Hvordan Miracle-Gro påvirker plante vekst?

Miracle-Gro er produsert av Scotts selskapet som produserer gjødsel for grønnsaker og roser, samt organisk, vannløselige og Universal. Selskapets nettsted hevder at deres gjødsel lage større, mer vakre planter og grønnsaker, som er sant, selv om andre gjødsel kan gi lignende resultater. Bruke Miracle-Gro sammen med organisk jord endringer, som kompost eller gjødsel, som forbedrer jord tekstur og drenering, samtidig som det gir næringsstoffer.

Effekter på planter

Alle planter trenger store mengder kalium, fosfor og nitrogen å vokse, i tillegg til mindre mengder av kalsium, magnesium, bor og andre mineraler. Når disse næringsstoffene ikke finnes i jord, oppleve planter redusert kraft og vekst, dårlig farge og færre blomstrer eller frukt. Miracle-Gro, som andre gjødsel, kan gi planter næringsstoffene de trenger for sterk vekst, sunn grønn farge og rikelig frukt og blomster.

Produkter

Miracle-Gro produkter varierer i deres innvirkning på planter, avhengig av næringsstoffer analyse av gjødsel og hvilken gjødsel. Vannløselige gjødsel brukes ofte direkte til bladene så planter kan opptak næringsstoffer raskt. Planter viser grønn farge og bedre helse nesten umiddelbart etter påføring. Slow-release produkter release næringsstoffer sakte. De koster mer enn vannløselige gjødsel men befrukte plantene over hele vekstsesongen. Resultatene sett gradvis.

Betraktninger

Når du velger Miracle-Gro gjødsel eller andre produkter, Velg gjødsel som dekker dine behov. Houseplants, grønnsaker og ettårige kan ha nytte av vannløselige gjødsel, men du må gjødsle oftere fordi næringsstoffer lekke ut av jorden, potensielt forurensende grunnvann. Bruke uløselig Miracle-Gro gjødsel én eller to ganger i vekstsesongen bare. Unngå å bruke gjødsel som inneholder plantevernmidler når mulig.

Advarsler

Ta en jordprøve til en kommersiell lab eller universitet utvidelse for en jord test, som viser alle næringssalter mangler. Følg alle pakken retninger nøye og ikke bruker mer gjødsel enn anbefalt. For mye nitrogengjødsel kan fremme grønne vekst i stedet for frukt og blomster. Holde detaljert gjødsel av bladene og røttene for å unngå glohet planter.