Hvordan lese måleren til en House-drivstofftank

October 31

Boliger som ikke er koblet til et kommunalt naturgass verktøy ofte bruke propan drivstoff for oppvarming og matlaging. Propangass leveres i flytende form (LP) og holdt i lagertanker utenfor hjemmet. Å vite hvordan å lese LP tank bensinmåler er viktig for å forstå drivstofforbruk og planlegging påfyll. Siden noen boliger bruker større tanker enn andre, vil personlige multiplikasjon trinn nøyaktig bestemme mengden drivstoff i tanken.

Instruksjoner

•Locate drivstoff måle. Måleren er vanligvis øverst i drivstofftanken og funksjoner nummererte trinn 10 antallet 95. Hvert tall på bensinmåler angir en prosent.

•Kontroller plasseringen av pekeren over bensinmåler. Registrer nummeret pekeren angir på papir eller på en kalkulator.

•Multiply drivstofftanken kapasitetsbygging den angitte prosenten lest på bensinmåler. Produktet representerer mengden drivstoff i gallons i tanken.