Hvordan koble en åpneren fra garasjen

May 21

Hvordan koble en åpneren fra garasjen

En automatisk garasje døråpner tar det harde arbeidet ut av åpne en stor heiseport. En kjede eller skruen-drevet elektrisk motor aktiveres når en vegg bryter eller en ekstern sender er deprimert. Åpneren selv er montert solid til garasjen taket, mens en tralle er koblet til garasjeporten. Kjede eller skrue flytter trikken i retning nødvendig for å åpne eller lukke døren. I tilfelle trenger garasjeporten manuell aktivering, som ved strømbrudd, kan du koble garasjeporten fra åpneren.

Instruksjoner

•Lukk overhead dør fullt, hvis mulig.

•Locate nødsituasjon release håndtaket som henger fra et tau der trikken festes til toppen av garasjeportens struktur.

•Trekk ned fast på håndtaket for å løslate trikken fra garasjeporten.

•Bruk døren manuelt. Bare løft på håndtaket festet til midten av døren.

Tips og advarsler

  • Noen garasje døråpner traller vil automatisk koble til garasjeporten når døren er rullet til lukket posisjon. Enkelte vogner har en tastaturlås funksjon som hindrer at dette skjer. For å koble garasjeporten til disse openers, trekke nødsituasjon release håndtaket på en 45 graders vinkel flytte tralle utgivelsen armen i horisontal stilling. Neste gang garasjeporten senkes, vil det automatisk legge til trikken.