Hvordan kan jeg fikse betong Patio med ujevne kanter?

July 23

Ujevne kanter på konkrete terrasser kan være farlig. Herdet betong kan danne topper og skarpe som kan kutte og skrape huden. Disse skjerpet områder kan forbedres ved sliping dem med en sliping plate festet til en hånd jeksel.

Instruksjoner

•Våt alle betongen som du skal klippe med jeksel. Dette vil redusere mengden av støv.

•Grind ned de grove kantene langs siden av terrassen som er forårsaket av betongen seeping under rammen. Slipe dette ned av sakte går vinkelsliperen over området med skarpe kanter. Fortsett denne prosessen inntil alle grader og toppene er fjernet.

•Grind ned den øverste kant på terrassen som er nærmest den walking overflaten. Bare kjøre vinkelsliperen ned kanten og sette en liten avrundet skråkant over kanten. Dette vil redusere faren for kutt fra et skarpt hjørne.

•Rinse dekk av med vann når du er ferdig. Dette vil fjerne alle støv og rusk fra terrassen overflaten.