Hvordan justere garasje døren sikkerhet sensoren i håndverker modellen

March 13

Sikkerhet sensoren til din håndverker garasje åpneren, plassert under døren, stopper apparatet stenger på biler og andre objekter. De to delene av sensoren, sender øyet og motta øyet, må justeres for garasje åpneren skal fungere korrekt. Det grønn lyset på baksiden av motta øyet lyser svakt, blinker eller forblir av hvis sensorene krever justering. Sender øyet-lampen lyser, uavhengig justering.

Instruksjoner

•Examine lyset på baksiden av mottar lys. LED vil være glødende lys når sensorene er justert.

•Løsne vingeskruen montering sender sensoren til støtte og skyv den til den peker direkte på mottak sensoren. Skru mutteren.

•Løsne vingeskruen bak sensor og flytte det til det grønne lyset lyser jevnt, stram mutteren.

•Test åpneren. Døren bør tilbakestille hvis noe pauser usynlig strålen mellom sending og mottak sensorer.