Hvordan installerer isolasjon i Scissor takstoler på et nytt hus

February 12

En saks takstol er en bygning for å kombinere en Catedral taket med tilstrekkelig tak isolasjon. I scissor truss konstruksjon, er vinklet viktigste sperrene som holder opp taket forsterket av sekundær sperrene som oppfyller takskjegget på samme tidspunkt som viktigste sperrene men peker oppover i mindre akutte vinkel, møte midt under viktigste sperrene. Resultatet er en kileformet gapet mellom øvre og nedre sperrene som kan fylles med isolasjon. Installere isolasjon i et nytt hus er ganske enkel.

Instruksjoner

•Trykk batt isolasjon mellom scissor sperrene begynner på takskjegget og jobbe deg oppover mot taket ryggen. Sett inn isolasjon mellom sperrene slik at papiret vender på bunnen. Stift kantene på papiret vender mot lavere sperrene med en stifting gun.

•Skjære hull i isolasjonen med verktøyet kniv for utstikkende ventiler og rør. Gjøre hull mindre enn objektene stikker ut gjennom isolasjonen slik at isolasjonen passer tett rundt objektene.

•La luftrommet mellom isolasjon og undersiden av taket vindsperre, spesielt nær takskjegget hvor scissor sperrene er nærmest til taket. Luften plassen mellom toppen av isolasjon og undersiden av taket sheathing er viktig for å gi luftsirkulasjon fra takskjegget til ridge ventilen.