Hvordan installere plast avløpsrøret

March 26

Hvordan installere plast avløpsrøret

Det er viktig å legge drenering utenfor for å kvitte seg med overvann. Tillater overvann avsette på eiendommen kan opprette en stank. Insekter kan samle, og du risikerer erosjon og vann gjør sin vei inn i huset. En plast avløpsrøret er noe du kan installere selv. Den beste typen plastrør bruke er SDR-35 røret. Før du begynner å installere pipe, sjekk med din township for alle lokale forskrifter som fraråder grunneiere fra drenering overvann.

Instruksjoner

Instruksjoner

•Anrop din township, og finne om det er noen forordninger om stormwater drenering.

•Dig en grøft rundt 14 inches dyp der du vil legge røret.

•Kople røret til området der overvann samler inn. For eksempel hvis vannet kommer fra rennesteinen, bruke PVC sement koble røret til rennesteinen.

•Plasser resten av plast rør i grøften, og kontroller at det rettet fra egenskapen, drenering av vann minst seks til åtte fot fra hjemmet.

Tips og advarsler

  • Prøv å strategisk sted rørene på et sted som kan hjelpe din vegetasjon. Holde inne sinn der vannet ville gå hvis hjemmet hadde aldri blitt bygget, og direkte fra noen naboers hus. Rengjør pipe minst en gang i måneden for å sikre kontinuerlig drenering.