Hvordan installere HVAC dempere

April 12

Hvordan installere HVAC dempere

Mange ganger finner du HVAC dempere som en integrert del av en forsyning luft grill. Men hei ligger her for enkel justering, det er ikke ideelt for dem å bli installert. Når installert i eller nær grillen, kan luften spennende grillen bli svært støyende, spesielt når demperen er i en lukket stilling. Dette skyldes luften øker betraktelig i hastighet når den passerer hindringen. Installere HVAC dempere i din levere luft duct er et bedre alternativ. Med en utvendig håndtak justeres de raskt for å endre mengden luft som strømmer til angitte register.

Instruksjoner

Frakobles din tilførsel luft duct der du vil installere demperen. Finn en søm der to kanaler er koblet, skru metall skruer og dra ledningskanalene fra hverandre.

•Drill ett 3/8-tommers hull i røret der du vil demper håndtaket ligger.

•La HVAC demperen i røret. Juster den i røret slik at delen du feste håndtaket til pokes ut gjennom hullet du boret.

•La håndtaket over delen av demperen stikker ut gjennom røret og fest den med den angitte vingeskruen. Stram til hånd stramt.

•La ledningskanalene sammen og fest med metallplater skruene du fjernet i trinn 1.

Tips og advarsler

  • Justere demperen nødvendig å regulere luftstrøm. Når demper håndtaket er parallelt med røret, er demperen 100% åpen. Når demper håndtaket er vinkelrett med røret, er demperen 100 prosent lukket.