Hvordan installere en tent padle Switch

July 18

Hvordan installere en tent padle Switch

En lysende padle switch har fordelen av en indre lys i bryteren. Dette gjør det enklere å finne lysbryter i et rom når det er mørkt. Installere en tent padle switch er en enkel, dekorative og funksjonelle oppgradering hjem som bare krever en skrutrekker for installasjon.

Instruksjoner

Slå av strømmen på strømbryteren for rommet du arbeider på.

•Fjern uttaket dekkes skruene på toppen og bunnen av dekselet med en skrutrekker. Trekk ut.

•Fjern skruene på toppen og bunnen av eksisterende stikkontakt med skrutrekkeren. Trekk uttaket esken gjengen i veggen. Løsne skruene på sidene av stikkontakten og fjerne ledningene fra under skruene. Lage et diagram av ledninger ordningen på et stykke papir.

•Løsne skruen terminalene på siden av nye tent padle bytte. Skyv de nakne endene av ledningene under terminalene, bruker diagrammet som en guide, og stram skruen som holder ledningene på plass.

•Plasser bryteren i gjengen boksen og knytte den til boksen med skruene på toppen og bunnen. Plass det nye coveret på bryteren padle. Slått på på strømbryter panel og test din nye bryteren. Hvis for noe grunn det ikke fungerer, slå av strømmen før gå inn og sjekke forbindelser til bryteren.