Hvordan fungerer masserende dusjhoder?

March 6

Hva gjør en dusj hodet en Massøren?

Masserende dusjhoder har vanligvis flere innstillinger, som regulerer force og vannstrømmen. Vanligvis har en masserer dusjhode mellom fem og ni innstillinger fra vekslende perkusjon strømmer til virvlende spiral strømmer til høytrykk bekker.

Hvordan får vann ut av dusjhodet?

Vannet går bak på dusjhodet og bygger i et reservoar. Vanntrykket bygger opp i hodet og ned vannlinjen. Trykket skyver masserer mekanismer - utløser perkusjon, spinning spiral jets og innsnevring av flat høytrykks direkteavspilling.

Fordeler med et masserer dusjhode

Hovedfordelen er lindring av muskelspenninger. Kombinasjonen av den rytmiske strøm og varmt vann kan redusere muskelsmerter. Nyere masserer hoder også gi en merkbar miljøpåvirkning. De fleste massasjeenhetene er vurdert på 1,5 gallons per minutt, mindre enn vanlig 2,5 GPM modeller. Forskjellen er reduksjon i bruken av mer enn 40 prosent, i gjennomsnitt, som representerer en besparelse på $7300 per år.