Hvordan fungerer karbonmonoksid alarmer?

October 27

CO detektorer

Karbonmonoksid (CO) detektorer måle CO nivåer i den indre atmosfæren. Enheten vil lydalarm advare enkeltpersoner å ventilere området umiddelbart hvis røyk er i en usunn grad.

Typer CO detektorer

CO detektorer er elektrisk eller batteridrevet. Vanligvis ikke en prisforskjellen mellom elektrisk eller batteridrevet. Batteridrevet detektoren krever regelmessig utskifting av et batteri. Elektronisk CO detektoren må plasseres nær en stikkontakt.Elektronisk CO detektoren krever ikke vedlikehold. Batteridrevet CO detektorer behov for batterier erstattet halvårlig, andre periodisk vedlikehold.

CO detektor tilbakestillingsfunksjonen

Etter CO har blitt oppdaget, tilbakestiller elektronisk type umiddelbart. Den batteridrevet må tilbakestilles manuelt, som kan innebære fjerne sensoriske pakken. Tilbakestille tiden kan påvirkes av konsentrasjon og varighet av CO eksponering.