Hvordan fjerne blad vakt Pin fra en håndverker tabell Saw

October 4

Hvordan fjerne blad vakt Pin fra en håndverker tabell Saw

Håndverker tabellen sager inkluderer sikkerhetsmekanismer for å beskytte brukeren mot skade. En av de mekanismene er en klar plast blad vakt som vender over bladet. Sikkerhetsdeksler er knyttet til tabellen så med våren vaskemaskinen, flat skive, en ekstern tann låseskive og en montering bolt. Det er også en splitter brakett, en oval skive og en PIN-kode, kalt en pivot stang. Hele forsamlingen må være riktig justert slik at kuttet arbeidsstykket passerer på hver side uten binding. Noen ganger må du kanskje fjerne deler.

Instruksjoner

•Slå så av og koble så. Sett bladet til maksimal høyde og skråstilling til null grader på siden skråkant og lås blad skråkant lås knotten. Løft blad vakt armen.

•Løsne bolten som er knyttet til fordeleren til du kan løsne splitter brakett montering. Fjern bladet vakten, splitter og braketten forsamlingen bakfra i tabellen så. Trekk ut bolten fra internt koblede pivot stangen (pin) før det er klart.

•Fjern samlingen bolt og skive fra splitter braketten. Skille våren skive, flat vaskemaskin og eksterne tann låseskive fra bladet vakten montering bolt.

Tips og advarsler

  • Ikke operere bord så med sikkerhetsdeksler fjernet.