Hvordan finne installert koden for min Vista10p alarmsystem

March 2

Installer kodene for alarmsystemet Honeywell Vista10P aktivere systembrukeren angi og avslutte programmering modus. Installer kodene finnes i installasjonen og brukerhåndbok pakket med alarmsystemet. Men hvis du mistet for er det lett tilgjengelig for nedlasting fra Honeywells nettsted. Fant du kan angi programmeringsmodus og konfigurere din alarmsystem din nøyaktige spesifikasjoner med installasjonsprogrammet kodene.

Instruksjoner

•Åpne Honeywell Vista10P alarm systeminstallasjonen og brukerhåndbok delen tre, side 5 (det er 23 siden fra forsiden. Du Finn installasjonsprogrammet kodene øverst på siden under "Angi Program Mode".

•Åpne en web-leser av valget og nedlasting Honeywell Vista10P alarm systeminstallasjon og brukerveiledning fra Vista10P produkt detaljer-delen i Honeywells nettsted.

•Skriv programmering modus ved å trykke og holde "#" og "*" knappene på tastaturet i 50 sekunder. Inntaste installert koden etter piper systemet.